Spinal Müsküler Atrofi (SMA)

Spinal Müsküler Atrofi (SMA), sinirleri ve kasları etkileyerek kasların giderek zayıflamasına neden olan kalıtsal bir hastalıktır. Çoğunlukla bebekleri ve çocukları etkiler, ancak yetişkinlerde de gelişebilir. Belirtiler ve hastalık seyri SMA tipine göre değişir. Gen değiştirme tedavileri son yıllarda hastalıkla mücadelede yeni bir umut olmuştur.

Spinal Müsküler Atrofi (SMA) nedir?

Spinal Müsküler Atrofi (SMA), kasların zayıfladığı ve atrofi olduğu genetik (kalıtsal) bir nöromüsküler hastalıktır. SMA’lı insanlar, omurilikte kas hareketini kontrol eden motor nöronları (bir tür sinir hücresi) kaybederler. Bu motor nöronlar olmadan kaslar, kasları hareket ettiren sinir sinyallerini alamaz. Atrofi kelimesi, “kaybolmak” anlamına gelen tıbbi bir terimdir. SMA’da bazı kaslar artık kullanılmadıkları için küçülür ve zayıflar.

Spinal müsküler atrofi ne kadar yaygındır?

Sağlık Bakanlığının yayımladığı SMA Klinik Protokolü’ne göre Türkiye’de SMA ile yaşayan yaklaşık 3.000 çocuk ve yetişkin bulunmakta olup; yılda ortalama 150 bebek SMA ile dünyaya gelmektedir. SMA, Dünya çapında her 6.000 ila 10.000 çocuktan birini etkileyen bir hastalıktır. Türkiye’de görülme sıklığı oldukça yüksektir.

Kimler spinal müsküler atrofi geliştirebilir?

SMA’lı bir kişi, eksik veya kusurlu (mutasyona uğramış) bir motor nöron 1 (SMN1) geninin iki kopyasını birden kalıtım yoluyla alır. Bir kusurlu gen anneden, diğeri babadan gelir. Bir yetişkin, farkında olmadan SMA’ya neden olan kusurlu genin tek bir kopyasına sahip olabilir. Dünya çapında 1/47 -1/90 arasında değişen oranlarda yetişkin, mutasyona uğramış SMN1 genini taşır. Bu taşıyıcıların bir sağlıklı SMN1 geni ve bir eksik veya kusurlu SMN1 geni vardır. Taşıyıcılar SMA geliştirmez. İki taşıyıcının SMA’lı bir çocuğa sahip olma şansı 4’te 1’dir.

Spinal müsküler atrofi türleri nelerdir?

Dört ana SMA türü vardır:

Tip 1 (şiddetli): SMA’lı kişilerin yaklaşık %60’ı, Werdnig-Hoffman hastalığı olarak da adlandırılan tip 1’e sahiptir. Semptomlar doğumda veya bir bebeğin yaşamının ilk altı ayında ortaya çıkar. SMA tip 1 olan bebekler yutma ve emmede güçlük çekerler. Başını dik tutmak veya oturmak gibi tipik dönüm noktalarına ulaşmazlar. Kaslar zayıfladıkça bebekler solunum yolu enfeksiyonlarına ve çökmüş akciğerlere (pnömotoraks) daha duyarlı hale gelir. SMA tip 1’li çocukların çoğu, ikinci yaş günlerinden önce ölürler.


Tip 2 (orta seviye): Tip 2 SMA’nın (Dubowitz hastalığı olarak da adlandırılır) belirtileri, bir çocuk altı ila 18 aylıkken ortaya çıkar. Bu tip genellikle alt uzuvları etkiler. SMA tip 2 olan çocuklar oturabilir ancak yürüyemezler. SMA tip 2’li çocukların çoğu yetişkinliğe kadar yaşar.


Tip 3 (hafif): SMA tip 3 semptomları (Kugelbert-Welander veya juvenil SMA olarak da adlandırılır) bir çocuğun yaşamının ilk 18 ayından sonra ortaya çıkar. Tip 3’lü bazı kişilerde erken yetişkinliğe kadar hastalık belirtisi görülmez. Tip 3 semptomları arasında hafif kas güçsüzlüğü, yürüme zorluğu ve sık solunum yolu enfeksiyonları bulunur. Zamanla, semptomlar yürüme veya ayakta durma yeteneğini etkileyebilir. SMA tip 3, yaşam beklentisini önemli ölçüde kısaltmaz.


Tip 4 (yetişkin): SMA’nın nadir yetişkin formu tipik olarak 30’ların ortalarına kadar ortaya çıkmaz. Kas güçsüzlüğü belirtileri yavaş ilerler, bu nedenle tip 4’lü çoğu insan hareketli kalır ve hayatlarını dolu dolu yaşar.

Spinal müsküler atrofiye ne sebep olur?

SMA’lı kişilerde ya SMN1 geninin bir parçası yoktur ya da değiştirilmiş (mutasyona uğramış) bir gene sahiptir. Sağlıklı bir SMN1 geni, SMN proteinini üretir. Motor nöronlar, hayatta kalmak ve düzgün çalışmak için bu proteine ​​ihtiyaç duyar.


SMA’lı kişilerde yeterli SMN proteini üretilmez, bu nedenle motor nöronlar küçülür ve ölür. Sonuç olarak, beyin, özellikle baş, boyun, kollar ve bacaklardaki istemli hareketleri kontrol edemez.


Az miktarda SMN proteini üreten SMN2 genlerine sahip insanlar da vardır. Bir kişi bir SMN2 geninin sekize kadar kopyasına sahip olabilir. SMN2 geninin çoklu kopyaları genellikle daha az şiddetli SMA semptomlarına neden olur çünkü ekstra genler eksik SMN1 proteinini telafi eder. Nadir durumlarda, SMN olmayan genlerin (kromozom 5 olmayan) mutasyonları SMA’ya neden olur.

Spinal müsküler atrofinin belirtileri nelerdir?

SMA’nın belirtileri türüne göre değişir. Genel olarak, SMA’lı insanlar, ilerleyici bir kas kontrolü, hareket ve güç kaybından muzdariptir. Yaşla birlikte kas kaybı daha da kötüleşir. Genellikle gövde ve boyuna en yakın kaslar hastalıktan en çok etkilenir. SMA’lı bazı kişiler asla yürüyemez, oturamaz veya ayakta duramaz. Diğerleri yavaş yavaş bu eylemleri gerçekleştirme yeteneklerini kaybeder.

Spinal müsküler atrofi nasıl teşhis edilir?

Bazı SMA semptomları, kas distrofisi gibi nöromüsküler bozukluklarda görülenlere benzer. Belirtilerin nedenini bulmak için doktorunuz fizik muayene yapacak ve tıbbi öykü alacaktır. Doktorunuz ayrıca SMA’yı teşhis etmek için aşağıdaki testlerden bir veya daha fazlasını isteyebilir:


Kan testi: Kandaki bir enzim ve protein testi, yüksek düzeyde kreatin kinaz tespit edebilir. Bu enzim, kas atrofisi meydana geldiğinde kan dolaşımına salınır.


Genetik test: Bu kan testi, SMN1 geni ile ilgili sorunları tespit edebilir. Bir teşhis aracı olarak, genetik testler, değiştirilmiş SMN1 genini bulmada %95 etkilidir. Ülkemizde de rutin yenidoğan taramasının bir parçası olarak SMA testi yapılmaktadır.


Sinir iletim testi: Bir elektromiyogram (EMG), kasların ve sinirlerin elektriksel aktivitesini ölçer.


Kas biyopsisi: Nadir durumlarda, doktor kas biyopsisi yapabilir. Bu prosedürde az miktarda kas dokusu çıkarılır ve test için bir laboratuvara gönderilir. Bir biyopsi atrofiyi veya kas kaybını tespit edebilir.

Hamilelik sırasında spinal müsküler atrofi teşhis edilebilir mi?

Hamileyseniz ve ailede SMA öyküsü varsa, doğum öncesi testler, doğmamış çocuğunuzda hastalık olup olmadığını belirleyebilir. Bu testler düşük veya kürtaj riskini biraz artırır. SMA için doğum öncesi testler şunları içerir:


Amniyosentez: Amniyosentez sırasında jinekoloğunuz, amniyotik keseden az miktarda amniyotik sıvıyı çıkarmak için karnınıza ince bir iğne sokar. Bir laboratuvar uzmanı (patolog) sıvıyı SMA için test eder. Bu test hamileliğin 14. haftasından sonra yapılır.


Koryonik villus örneklemesi (CVS): Jinekologunuz plasentadan serviks veya annenin karnı yoluyla küçük bir doku örneği alır. Bir patolog, numuneyi SMA için inceler. CVS, hamileliğin 10. haftasından itibaren yapılabilir.

Spinal müsküler atrofi nasıl tedavi edilir?

SMA’nın tedavisi yoktur. Tedaviler SMA tipine ve semptomlara bağlıdır. SMA’lı birçok kişi fizik tedavi, mesleki terapi ve ortopedik diş telleri, koltuk değnekleri, yürüteçler ve tekerlekli sandalyeler gibi yardımcı cihazlardan yararlanır. Bu tedaviler de yardımcı olabilir:


Hastalık seyrini yavaşlatıcı tedavi: Bu ilaçlar SMN proteininin üretimini uyarır. Ülkemizde de devlet tarafından karşılanan Nusinersen (Spinraza®), 2 ila 12 yaş arası çocuklar içindir. Doktorunuz ilacı omurilik kanalının etrafındaki boşluğa enjekte eder. Başka bir ilaç olan Risdaplam (Evrysdi®), yetişkinlere ve iki aydan büyük çocuklara yardımcı olur. Risdaplam ağızdan (ağızdan) günlük olarak alınır.


Gen değiştirme tedavisi: Son dönem çalışmalar sonucu geliştirilen Onasemnogene abeparvovec-xioi (Zolgensma®) adlı bir ilacın tek bir intravenöz (IV) infüzyonundan yüksek oranda fayda sağlanmıştır. Bu terapi, eksik veya kusurlu bir SMN1 genini işleyen bir gen ile değiştirir. Ülkemizde henüz protokol kapsamına alınmamıştır.

Spinal müsküler atrofinin komplikasyonları nelerdir?

Zamanla, SMA’lı insanlar ilerleyici kas güçsüzlüğü ve kas kontrolü kaybı yaşarlar. Olası komplikasyonlar şunları içerir: Kemik kırıkları, kalça çıkıkları ve skolyoz (omurga eğriliği). Beslenme tüpü gerektirebilecek yeme ve yutma sorunları nedeniyle yetersiz beslenme ve dehidrasyon. Pnömoni ve solunum yolu enfeksiyonları. Zayıf akciğerler ve solunum desteği (ventilasyon) gerektirebilecek solunum problemleri.

Spinal müsküler atrofiyi nasıl önleyebilirim?

SMA kalıtsal bir hastalıktır. Siz veya eşiniz SMA’ya neden olan mutasyona uğramış geni taşıyorsanız, bir genetik danışman çocuğunuzun SMA’ya sahip olma veya taşıyıcı olma riskini açıklayabilir.

SMA’ya geçme riskini azaltmak için hamile kalmadan önce adımlar atabilirsiniz. Preimplantasyon genetik tanı (PGD) adı verilen bir prosedür, mutasyona uğramış geni taşımayan embriyoları tanımlar. Doktorunuz tüp bebek (IVF) sırasında sağlıklı embriyoları implante eder. PGD, çocuğunuzun iki sağlıklı SMN1 genine sahip olmasını ve SMA geliştirmemesini sağlar.

Kaynaklar